Ruby on Rails Developer

Tööd leiab Ruby / Ruby on Rails arendaja, aitamaks meid meie lõpmatult kasvavate töömahtudega võitlemisel.

Pakkuda on:
 • osalemist huvitavates ja mastaapsetes kodu- ja välisklientide tarkvaraprojektides
 • osalemist tootearenduses
 • otsustamisvabadust oma töö korraldamisel ja tehniliste otsuste tegemisel
 • head võimalust õppimiseks ja enesearendamiseks
 • asjalikke, lustakaid ja kogenud kolleege
 • rumalatest (projekti)juhtidest puutumata töökorraldust
 • paindlikku tööaega ja -kohta
 • töövahendeid omal vabal valikul (töötame põhiliselt OS X või Linux platvormil)
 • huvi korral osalemist ka muudel platvormidel (C#/.Net, PHP, iPhone, Android jne) põhinevates projektides
 • väärilist tasu (alates 1200€ neto)
Kandidaat võiks:
 • osata või omada soovi õppida järgmist:
  • objekt-orienteeritud tarkvaradisain ja -programmeerimine
   • OO/GoF mustrid
   • rakenduste mustrid (Patterns of Enterprise Applications)
   • Domain Driven Design
  • agiilsed arendusvõtted
   • testipõhine arendus + automaattestimine (Cucumber, RSpec)
   • pidev integratsioon (continuous integration)
   • refactoring
   • extreme programming / SCRUM
  • Ruby / Ruby on Rails / erinevad gem-id
  • jQuery või analoogid
  • REST APId
  • UML (vähemalt read-only režiimil :) )
  • Git versioonihaldus
  • iPhone ja Android arendus
  • No-SQL andmebaasid (Cassandra, MongoDB, Redis, jne)
  • EC2 / S3
 • olla varem kokku puutunud vähemalt mõnega järgmistest tehnoloogiatest:
  • Ruby, Java, Microsoft.NET/C#, C, Objective-C, PHP, Javascript või Python
  • SQL koos mõne üldlevinuima või eksootilisema relatsioonilise andmebaasiga
  • OS X või Linux/Unix-põhised operatsioonisüsteemid
  • HTML / CSS
 • osalenud (soovitavalt suuremahulises) tarkvaraloome protsessis
 • omada või omandada mõnda asjassekuuluvat kõrgharidust
 • olla nutikas ja uudishimulik
 • omada piisavat enesedistsipliini ja võimet saada asjad tehtud
 • omada soovi ja lusti teha kvaliteetset tarkvara
Küsimustele ja päringutele vastab:


Mart Karu
+(372) 5621 4332